"In transit? Enjoy the ride!"

Veranderen doen we ons leven lang. Het is de natuur der dingen. Voor organisaties die niet koste wat kost vast willen houden aan wat ze kennen en hoe het altijd ging. Omdat ze weten dat de toekomst anders is dan het verleden. En ze dus wat anders moeten doen dan ze deden. En dat er een ‘eerste stap’, hoe klein ook, nodig is. Keer op keer weer…

Bij transitie gaat het over de kunst van het loslaten van datgene wat in de weg is komen te staan van de natuurlijke verandering. Zodat het systeem haar natuurlijke pad kan volgen.

Dit vraagt het vermogen om anders te kijken – naar het grotere geheel, onder de oppervlakte – en te interveniëren op verschillende bewustzijnslagen. Je niet alleen te richten op de bovenstroom (procedures/ processen/ functies), maar ook op de onderstroom van de verandering. Op die onbewuste, impactvolle dynamieken en patronen die elke organisatie (en elk levend systeem) in zich heeft. Oftewel “gedoe komt er toch wel”.

Het gaat erom de juiste golf te vinden en mee te ‘surfen’ op dat wat zich al op de onderstroom in werking heeft gezet. En daarvoor zullen meestal eerder blokkades moeten worden opgeheven, dan dat er met kracht nieuwe ideeën moeten worden doorgevoerd.

Raaf en Koekoek begeleidt en adviseert programmamanagers, (leiderschaps)teams, change officers in het transitieproces. Dit kan bestaan uit werksessies, opleidingen, organisatiescans/assessments, inspiratiesessies etc.

Dit zijn maatwerkprogramma’s die we samen met de klant ontwerpen. Onderdelen van dit programma zijn bijvoorbeeld:

1. Zelfsturing en eigenaarschap

2. Veranderen vanuit de onderstroom

3. De kunst van een professionele dialoog.

4. De kunst van het loslaten.

5. Leiden rond paradoxen (bijvoorbeeld: benutten van potentieel vraagt om vergroting van de verschillen ipv het verkleinen)