"Team me up"

Een maatwerk programma voor teams:

– op weg naar samensturing, zoeken naar “het goede gesprek”, het beste besluit willen leren nemen, willen werken met het potentieel van wrijving, weerstand of conflict

– de samenwerking te versterken door er samen aan te werken

Succesvolle teams zijn meer dan de optelsom van de goede imperfecte mensen, de juiste structuur, budgetten en KPI’s. Teams zijn levendige gemeenschappen waarin mensen handelen vanuit eeuwenoude groepslogica, waarin behoefte is aan veiligheid, vertrouwen, verbinding, macht, samenwerking en leiderschap. Wanneer je deze wetmatigheden begrijpt kun je bijdragen aan het bouwen van een sterk team. Teams met goede onderlinge relaties, een duidelijke focus, waar je met plezier werkt en die impact hebben op het resultaat.

We gaan aan de slag met: weten wie je bent; vergroten van je rolflexibiliteit; vermogen ontwikkelen om – voorbij de tegenstellingen – het nieuwe potentieel te zien; besluitvorming om, zonder te polderen, mét geavanceerde dialoogtechnieken te komen tot het beste besluit.

Werken met flow

Dear stress, let's break up

Iedereen heeft het wel eens gevoeld…flow! Een uiterst productieve, energiegevende en gelukzalige staat voor een (werkend) mens. Het valt niet mee om als organisatie je medewerkers een omgeving te bieden waarin deze flow kan ontstaan. Uiteindelijk gaat het er om dat je anders leert kijken en waardoor nieuwe mogelijkheden in beeld komen.

Samen met de klant ontwerpen wij maatwerkmodules gericht op (her)vinden van flow. Voorbeelden van modules zijn:

  1. Verbinden met je eigen bronnen, drijfveren en overtuigingen.
  2. Verbinden met de WHY van de organisatie: heeft de bestaansreden nog bestaansrecht?
  3. Anders kijken: patronen en blokkades, energie vrijmaken en kijken vanuit het collectief
  4. Perspectief en manifesteren: winst en verlies van de verandering, leren loslaten en ondernemerschap naar de toekomst.