Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen

Je bezoekt onze website www.raafenkoekoek.nl voor informatie. Mogelijk heb je interesse in onze producten en diensten en wil je eventueel nader kennismaken. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je via het kopje contact, contact met ons opneemt gebruiken wij je gegevens alleen voor dat doel. Wij gebruiken je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres van je computer) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel begeleidingstraject of groepsbijeenkomst), om nieuwsbrieven te versturen of anderszins te informeren over het aanbod, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Nieuwsbrief

Wanneer je onze nieuwsbrief ontvangt, vind je onderaan iedere nieuwsbrief de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres hebben wij geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Wij werken alleen in de cloud met partijen die werken met een Vertrouwenshandleiding en die ISO/IEC 27018:2014-gecertificeerd zijn. Verder zijn onze computers met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Rapportages van je Birkman assessment

Wanneer je een Birkman assessment bij ons hebt gedaan, krijg jij de rapportage op papier van ons uitgereikt. Alleen met jou toestemming zullen wij je deze ook digitaal toesturen. Nadat de gesprekken over het assessment met jou afgerond zijn zal het rapport van onze computer verwijderd worden.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij maken het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Raaf en koekoek
Lingedijk 44
4151 EG ACQUOY

Of
Raaf en Koekoek
Oude bijlandseweg 1
6916 CG TOLKAMER

KvK  70566550
www.raafenkoekoek.nl
ria@raafenkoekoek.nl 06 29503270
karen@raafenkoekoek.nl 06 53736308

Dank voor het lezen en bevlogen groet!