Het waarom

van Raaf en Koekoek

Raaf en Koekoek is opgericht om ziel en zaak met elkaar te verbinden. Wanneer deze verbonden zijn voelt werk niet als “werk”, maar als een energiebron voor een gezond en zinvol samen-zijn. Dat is het uitnodigende perspectief van Raaf en Koekoek.

Bij Raaf en Koekoek werken we vanuit de overtuiging dat alles met alles verbonden is.

Organisaties zijn levendige gemeenschappen waarin mensen handelen vanuit eeuwenoude overlevingslogica. Elke keuze en elke handeling heeft consequenties voor het grote geheel. De markt, burgers, organisatie, mensen, producten en diensten: alles beweegt zich in een onlosmakelijk verband. Alles beweegt… eigenlijk als vanzelf, zoals in de natuur. Een gezond systeem ontwikkelt zich vanzelf, of past zichzelf aan om te kunnen blijven voortbestaan.

Wij zijn er om mensen te begeleiden in de plek te vinden én in te nemen die hen past en gelukkig maakt. Een plek die erkenning, waardering en zin geeft. Individueel en binnen het grotere geheel.
Wij zijn er om individuen, teams en organisaties te leren leren van hun patronen, vanuit de overtuiging dat in die patronen – die ze vaak problemen noemen – ook een ongelofelijk potentieel verborgen zit: het zelfherstellend vermogen van organismen is fenomenaal!

In de kern zijn we daar waar individuen, teams en organisaties zichzelf beter willen leren kennen om van daaruit krachtiger, zelfbewuster en effectiever om te kunnen gaan met de realiteit van alledag.

Hoe werken wij

Onze voornaamste bronnen van inspiratie zijn het Systemisch Werk, Deep Democracy en het gedachtegoed van Jung. Niet alleen de theorie en technieken van die bronnen maar vooral ook de rol die het lichaamsbewustzijn heeft. Wij zien organisaties als levende organismen. Elk, met haar eigen patronen en dynamieken. Vooral dat wat niet zichtbaar is, vormt het wezen van het unieke systeem.

Wij nodigen mensen uit hun stem te laten horen en zichzelf te laten zien zoals ze zijn. Zodat we al die wijsheid, al die achtergronden, al die verschillen, al die kennis zo goed mogelijk benutten. Want dan kunnen we mooie dingen met elkaar doen, voorbij tegenslagen en conflicten komen, voelt iedereen zich waardevol en gezien en worden houdbare resultaten bereikt.

Wij doen dat door tegenstellingen en botsende meningen op respectvolle wijze met elkaar te onderzoeken zonder te veroordelen. Wij doen dat door uit te zoomen, het grote geheel te zien. Wij doen dat ook door het niet persoonlijk te maken en mensen te waarderen voor de rol die ze, namens vele anderen, vervullen voor het geheel. Wat wij nodig hebben zijn moedige organisatie en mensen, want onze manier van werken kan waar nodig ook confronterend zijn. Bovendien vraagt het de moed om vol te houden, want goede dingen komen niet vanzelf.

Wie zijn Raaf en Koekoek?

We leggen het graag even uit

In het jaar 2014, waarin de Raaf voor het eerst sinds 1870 een jong heeft uitgebroed in Nederland, is bureau Raaf en Koekoek opgericht door Karen Bijland en Ria Allewijn

Wij zien dat alles met elkaar verbonden en in beweging is. Wij zien groei die ontstaat door uitwisseling en verbinding. Zo binnen, zo buiten. De markt, de organisatie, de mensen, de producten en diensten; alles beweegt zich in een onlosmakelijk verband.

Elk besluit, elke keuze, elke handeling heeft consequenties voor de dynamiek van het grote geheel, het systeem. Bewustwording van het systeem, en de rol die een ieder hierin inneemt, is de kern van onze programma’s.

Welke vogels hebben wij aan boord?

een kleine kennismaking

Karen is een bevlogen trainer en coach die, volledig in dienst van wat er nodig is voor mens en team, doet wat er gedaan moet worden. Soms door tegenover of achter je te gaan staan. Ze heeft de moed de schaduw in beeld te brengen, vanuit oprechte betrokkenheid en vertrouwen. Een onbaatzuchtig mens die zonder claim geeft, vanuit het verlangen mensen gelukkig te zien worden. Mensen blijven na jaren terug komen bij haar omdat ze klaar zijn om weer iets te doorbreken en bij haar de veiligheid en de uitdaging voelen dat te doen. Haar werkwijze is no nonsense, realistisch, uitdagend en tegelijkertijd intuïtief en sensitief. Karen is beschikbaar als coach, trainer, assessor, procesbegeleider, adviseur, sparring partner en inspirator.

Ria is een ervaren coach en trainer die haar sporen heeft verdiend in het veld van organisatieverandering en people development in grote organisaties. Binnen Raaf&Koekoek begeleidt zij organisaties in cultuur en verandering, waarbij ze vooral aandacht heeft voor de patronen die de organisatie kenmerken. Door haar manier van vragen maakt zij diepere mechanismen bespreekbaar en hanteerbaar, zodat de verandering ook écht beklijft en doorzet. Daarnaast begeleidt zij groepen en individuen naar groei, professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Haar scherpe observaties combineert ze met humor, zelfspot en liefdevolle intenties: we zijn immers allemaal student van het leven zelf. Ria is beschikbaar als coach, trainer, adviseur, procesbegeleider en sparring partner.

Henry is een inspirerende interim-manager en procesbegeleider die de aandacht richt op flow die geblokkeerd wordt. Welke functie heeft die blokkade en is die functie nog van belang? Dit geldt voor individueel, team- en organisatieniveau. Resultaat hiervan is dat mensen zich meer gezien en betrokken voelen, teams vloeiender samen werken en de organisatie meer verbinding heeft met herkomst en toekomst. Als Rotterdamse bedrijfseconoom combineert hij no nonsense kennis en inzicht met sensitiviteit en geduld. Daarmee legt hij de vinger liefdevol precies op de zere plek. Hij heeft een ontwapenende, unieke kijk op zaken, die zowel inspireert als prikkelt. Zijn interventies zijn soms gedurfd en onconventioneel, maar altijd scherp en zorgvuldig. Henry is beschikbaar als interim-manager, adviseur, coach, procesbegeleider en sparring partner.

Ton is man, vader, echtgenoot en een zoekend mens. Hij heeft een diepe passie voor de mens. De mens als persoon, die zoekende is tussen wensen en werkelijkheid. Vanuit zijn opleiding als coach en analytisch therapeut, geeft hij zowel vorm aan zijn parttime managementfunctie als aan zijn eigen coaching/therapie praktijk. In begeleiding zoekt hij het diepere spoor. Werken op de scheidslijn tussen coaching en therapie. Hij onderzoekt waar de barrières en de blokkades liggen. Dit pad bewandelt hij samen met de coachee/cliënt. Hierbij is de reis intens, vol vertrouwen zodat alles gezegd mag én kan worden. Ton is binnen Raaf&Koekoek beschikbaar als coach, therapeut en sparring partner.

De Raaf

In vrijwel alle culturen neemt de raaf een belangrijke plaats in, mede door zijn incarnatie van de eeuwige tegenstelling van goed versus kwaad.

Een kleurrijke vogel voor wie met aandacht kijkt. Speels, slim en zorgzaam. Een mythologisch betekenisvolle vogel. Boodschapper bij de Germanen en onze middeleeuwse voorvaderen. Bij de oude Grieken, Romeinen en in de Chinese mystiek is hij als boodschapper verbonden met de zon. De joden en christenen zien de Raaf als archetype van het kwaad dat mensen verbindt. De zonde.

De Raaf wordt ook gezien als de solistische, rusteloze zwerver, zoeker, ziener. De vogel die kluizenaars en monniken begeleidt en beschermt.
De Raaf hoort bij ons omdat goed en kwaad allebei delen van hetzelfde principe zijn. Het gaat om wat eronder en erachter zit. Die werkelijke boodschap zoeken, zien en met inzicht verder gaan.

De Koekoek

Legt haar kostbaarste bezit in het nest van een andere vogel in het vertrouwen dat haar ei uitgebroed en met liefde opgevoed wordt. In sprookjes en mythen de vogel die verandering en loslaten aankondigt.

Er is geen vogel die in sprookjes, volksliederen en -geloof zo’n grote rol speelt als de koekoek. Hij komt daarin voor als een welkome lentebode, als verkondiger van geluk en huwelijkszegen, als waarzegger, loze schalk, potsenmaker, maar ook als ijdele gek, echtbreker en rustverstoorder. Maar het meest werd hij geraadpleegd als orakel.

De koekoek hoort bij ons als orakel dat verkondigt om het leven niet al te serieus te nemen, maar zaken met humor en lichtheid te bezien. Een gezond gevoel voor humor houden over de meeste ervaringen, zorgt ervoor dat je lichter van geest bent, onbeschaamd glimlacht en het leven veel meer waardeert. Zet die frons op z’n kop door te doen wat je openlijk aan het lachen maakt!

 

if you change the way you look at things, the things you look at change

 

(Wayne Dyer)