Wat doen wij?

een snelle uitleg over onze werkzaamheden

We werken samen met jou aan vernieuwing en persoonlijke groei. Vernieuwing die aanzet tot inspiratie en nieuwe (vitale) energie bij medewerkers en direct daaropvolgend richting klanten. Niet meer vanuit angst en bedreiging, maar werken vanuit nieuwe mogelijkheden en groei.

Samen met je team gaan wij werken aan dit pad en aan persoonlijke groei. Wat hiervoor nodig is is moed. Moed om het echt met elkaar aan te gaan en de bereidheid je te laten storen in je eigen beelden van de werkelijkheid. Flip your thinking! We gaan aan de slag met teamwerk en met inspirerend persoonlijk leiderschap.

Wie zijn Raaf en Koekoek?

We leggen het graag even uit

In het jaar 2014, waarin de Raaf voor het eerst sinds 1870 een jong heeft uitgebroed in Nederland, is bureau Raaf en Koekoek opgericht door Karen Bijland en Ria Allewijn

Wij zien dat alles met elkaar verbonden en in beweging is. Wij zien groei die ontstaat door uitwisseling en verbinding. Zo binnen, zo buiten. De markt, de organisatie, de mensen, de producten en diensten; alles beweegt zich in een onlosmakelijk verband.

Elk besluit, elke keuze, elke handeling heeft consequenties voor de dynamiek van het grote geheel, het systeem. Bewustwording van het systeem, en de rol die een ieder hierin inneemt, is de kern van onze programma’s.

Het waarom

van Raaf en Koekoek

Ons land heeft onwaarschijnlijk veel slimme mensen en een geweldige infrastructuur. Overal ontstaan nieuwe ecosystemen en dwarsverbindingen. Innovaties staan klaar om het daglicht te gaan zien. En toch willen we in organisaties nog al te vaak dit veranderproces regelen, beheersen en daarin afrekenen op resultaat.

De illusie van de maakbaarheid, die eerder wantrouwen wekt dan vertrouwen bevordert. Niet meer van A naar B, maar van A naar ergens… Het grote belang dienen in plaats van gewin voor een kleine meerderheid, dat is de weg naar duurzaamheid. En dat is de uitdaging voor de toekomst. (*bron Trendrede 2014)

Om hier als organisatie in mee te gaan of klaar voor te zijn moet je stevig gegrond zijn. Weten waar je vandaan komt en helder hebben waar je voor staat. Het vraagt om anders kijken, moed hebben om onder de oppervlakte te kijken en te gaan staan voor je zaak.

Met elkaar op weg vanuit mogelijkheden in plaats vanuit problemen. Moedige organisaties die leven, met moedige mensen die samen bijdragen aan een betere wereld. Dat is het uitnodigend perspectief van Raaf en Koekoek.

Welke vogels hebben wij aan boord?

een kleine kennismaking

Karen is een bevlogen trainer en coach die, volledig in dienst van wat er nodig is voor mens en team, doet wat er gedaan moet worden. Soms door tegenover of achter je te gaan staan. Ze heeft de moed de schaduw in beeld te brengen, vanuit oprechte betrokkenheid en vertrouwen. Een onbaatzuchtig mens die zonder claim geeft, vanuit het verlangen mensen gelukkig te zien worden. Mensen blijven na jaren terug komen bij haar omdat ze klaar zijn om weer iets te doorbreken en bij haar de veiligheid en de uitdaging voelen dat te doen. Haar werkwijze is no nonsense, realistisch, uitdagend en tegelijkertijd intuïtief en sensitief. Karen is beschikbaar als coach, trainer, assessor, procesbegeleider, adviseur, sparring partner en inspirator.

Ria is een ervaren coach en trainer die haar sporen heeft verdiend in het veld van organisatieverandering en people development in grote organisaties. Binnen Raaf&Koekoek begeleidt zij organisaties in cultuur en verandering, waarbij ze vooral aandacht heeft voor de patronen die de organisatie kenmerken. Door haar manier van vragen maakt zij diepere mechanismen bespreekbaar en hanteerbaar, zodat de verandering ook écht beklijft en doorzet. Daarnaast begeleidt zij groepen en individuen naar groei, professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Haar scherpe observaties combineert ze met humor, zelfspot en liefdevolle intenties: we zijn immers allemaal student van het leven zelf. Ria is beschikbaar als coach, trainer, adviseur, procesbegeleider, sparring partner en interim change- of HR-professional.

Henry is een inspirerende interim-manager en procesbegeleider die de aandacht richt op flow die geblokkeerd wordt. Welke functie heeft die blokkade en is die functie nog van belang? Dit geldt voor individueel, team- en organisatieniveau. Resultaat hiervan is dat mensen zich meer gezien en betrokken voelen, teams vloeiender samen werken en de organisatie meer verbinding heeft met herkomst en toekomst. Als Rotterdamse bedrijfseconoom combineert hij no nonsense kennis en inzicht met sensitiviteit en geduld. Daarmee legt hij de vinger liefdevol precies op de zere plek. Hij heeft een ontwapenende, unieke kijk op zaken, die zowel inspireert als prikkelt. Zijn interventies zijn soms gedurfd en onconventioneel, maar altijd scherp en zorgvuldig. Henry is beschikbaar als interim-manager, adviseur, coach, procesbegeleider en sparring partner.

 

Ton is man, vader, echtgenoot en een zoekend mens. Hij heeft een diepe passie voor de mens. De mens als persoon, die zoekende is tussen wensen en werkelijkheid. Vanuit zijn opleiding als coach en analytisch therapeut, geeft hij zowel vorm aan zijn parttime managementfunctie als aan zijn eigen coaching/therapie praktijk. In begeleiding zoekt hij het diepere spoor. Werken op de scheidslijn tussen coaching en therapie. Hij onderzoekt waar de barrières en de blokkades liggen. Dit pad bewandelt hij samen met de coachee/cliënt. Hierbij is de reis intens, vol vertrouwen zodat alles gezegd mag én kan worden. Ton is binnen Raaf&Koekoek beschikbaar als coach, therapeut en sparring partner.

Martijn is een bevlogen vogel die steeds de diepte zoekt en daarvoor regelmatig afwijkt van de gebaande paden. Hij is gefascineerd door de ongekende scheppende en helende krachten van de verbeelding, de fantasie. Fantasy makes the world go round!
Gedurende ruim twintig jaar heeft hij zijn sporen verdiend in het beroepsonderwijs als onder meer docent, ontwikkelaar, coördinator, kernteamleider en coach.

Martijn heeft een grote liefde voor de taal en voor de creatieve veranderkracht die schuilt in de taal. Maar hij heeft ook oog voor de schaduwkrachten van de taal en voor datgene waar nog geen woorden voor zijn maar dat er wel is. Wie de diepte zoekt, komt niet zelden uit in het woordeloze gebied.

Als een beetje excentrieke ‘rare vogel’ is Martijn wars van verstarrende conventies, hokjes denken en vernauwende vooroordelen. Hij wil vooral het afwijkende, het nog niet aangepaste en genormaliseerde (en daarmee de fantasie), in al zijn kwetsbaarheid de ruimte geven.

Individuen en organisaties helpen om hun eigen waarachtige verhaal, dat altijd voortkomt uit verbeelding, te (her)ontdekken en daaruit positieve veranderkracht te putten, is wat Martijn drijft in zijn werk. Martijn is beschikbaar als adviseur, inspirator, ontwikkelaar, verhalen verteller en sparring partner.

 

Partners Van Raaf En Koekoek

Samenwerking met Raaf en Koekoek

Over IDEA-X

IDEA-X richt zich op technologische business innovatie. Het vernieuwen van business modellen door technologische mogelijkheden te gebruiken en bewezen concepten te hergebruiken.

Met de off-road aanpak wordt een doel aan de horizon bepaalt, waarna de reis wordt gestart. Door een bewezen innovatie-platform te gebruiken kan in kleine stappen een zichtbaar resultaat worden geboekt.

Wij werken samen met partners die expert zijn op hun vakgebied.

Hoe werken wij

Onze voornaamste bronnen van inspiratie zijn het systemisch werk, het U-proces (Sensing, Presencing, Crystallizing, Prototyping en Performing) en het gedachtegoed van Jung waarbij lichaamsbewust zijn een grote rol speelt.

 Vanuit de patronen uit het verleden gaan we met nieuwe ogen en manieren kijken naar wat er is, in onszelf, in de organisatie en daarbuiten.

 Onze aanpak is vooral ‘ervaringsgericht leren’. Ervaren door te doen, te voelen en te zijn. Fouten te maken en daarop aan te passen.We nodigen mensen uit om hun comfort zone te verlaten naar de nieuwe dimensie waar het echte leren plaatsvindt.

De manier waarop we dat doen is inspirerend, serieus, speels, spiritueel, verbindend en alleen en altijd in co-creatie.

Ervaar het zelf. Lees in onze brochure “A taste of Raaf en Koekoek” hoe je met ons kunt kennismaken en ervaren hoe wij werken.

 

if you change the way you look at things, the things you look at change

 

(wayne dayer)