Leren & presteren in organisaties

Voor iedereen is duidelijk dat continu leren en ontwikkelen de enige manier is om in de snel veranderende wereld mee te blijven spelen. Die wil om te investeren in ontwikkeling is dan ook volop aanwezig. De praktijk is echter weerbarstig. Van vele goede voornemens, projecten en investeringen komt onvoldoende terecht. Hoe komt dat nu? En hoe zou het wel lukken?

Dit zijn maatwerkprogramma’s die we samen met de klant ontwerpen. Voorbeelden van programma’s zijn:

Ontslag voor het beoordelingssysteem, neem waardering in dienst.

Een programma over hoe beoordelen eruitziet in een lerende organisatie:

  • Feed forward in plaats van feed back
  • Growth mindset en fixed mindset balanceren
  • De kunst van een professionele dialoog

360-graden feed forwardtool: eenvoud in waarderen door en met collega’s. Samen met Booxs richten we apps in waarmee je op effectieve en eenvoudige wijze feed forward kunt ophalen bij collega’s en feed forward kunt geven aan collega’s. Voor meer informatie over de app www.booxs.nl.

Leren, hoe doe je dat? In deze module leer je nieuwe ‘lerende’ gewoontes zoals:

  • Van actie naar reflectie
  • Van conformeren naar anders durven zijn
  • Van performance naar ondernemerschap

Talentprogramma’s
Met kennis alleen onderscheiden medewerkers zich niet meer in de markt. Wel door de manier waarop ze in staat zijn te leren en zodoende het vermogen hebben om mee te bewegen op de veranderingen die er continu zijn. Daarom richt Raaf & Koekoek zich niet op wat talenten weten of wat ze kunnen, maar op wie ze zijn, wat hun ambitie is en hoe ze kunnen leren hun potentieel te ontsluiten. In de individuele trajecten gaat het om het verkennen en het maken van verbinding met je eigen talenten, passie en effectiviteit. In collectieve talentprogrammaís doen we dat groepsgewijs. Mentoring kan onderdeel uitmaken van dat programma.