"Lead me on!"

Een maatwerkprogramma voor en over inclusief leiderschap

In dit maatwerk programma leren leiders een omgeving te creëren waarin zij samen met medewerkers ieders potentieel beschikbaar stellen voor de organisatie.

Om veiligheid en vertrouwen te creëren, niet door erover te praten maar door het te doen.
Tegelijkertijd ruimte én richting te geven. Er samen voor te zorgen dat er heldere besluiten genomen worden. Met inclusie en in verbinding met de groep.

Onderdelen van dit programma zijn bijvoorbeeld:
1. Jouw persoonlijke (leiderschaps)biografie; wie volg jij? word jij gevolgd? waarom volgen mensen jou?
2. Verbinden met de WHY van de organisatie
3. Inclusief leiderschap; werken met het potentieel van verschillen

"Praat met me"

Alle tijd voor een "goed gesprek"

We leven tussen twee tijdperken. Die van de industriële revolutie, met taken die worden vertaald in tijds-, toets- en andere meet­eenheden, en die van het ‘informatietijdperk’ waarin kruisbestuiving en samenwerking de toon aangeven. In dat nieuwe tijdperk heeft een individu alleen nauwelijks impact. Maar nog al te vaak worden we wél beoordeeld en afgerekend als individu!

Wat ons betreft hoog tijd het oude “beoordelen en ontwikkelen” met pensioen te laten gaan en “erkenning en waardering” in dienst te nemen. Van hiërarchische gesprekken naar gelijkwaardige dialogen. Dialogen waarin je luistert naar het potentieel wat zich wil ontwikkelen. Dialogen waarin ‘afscheid nemen’ vrijzet ipv blokkeert. Waarin je samen ongrijpbare en onzichtbare gedachtes bespreekbaar kunt maken. Dialogen waarin begrijpen en begrepen worden hand in hand gaan.

Onderdelen van dit maatwerkprogramma zijn bijvoorbeeld:

  1. Dialoogtechnieken; écht luisteren, uitstellen van oordelen en werken met tegenstellingen, begrijpen en begrepen worden
  2. Sabotage en weerstand; een schat aan informatie