Werken met flow

Dear stress, let's break up

Iedereen heeft het wel eens gevoeld…flow! Een uiterst productieve, energiegevende en gelukzalige staat voor een (werkend) mens. Het valt niet mee om als organisatie je medewerkers een omgeving te bieden waarin deze flow kan ontstaan. Uiteindelijk gaat het er om dat je anders leert kijken en waardoor nieuwe mogelijkheden in beeld komen.

Samen met de klant ontwerpen wij maatwerkmodules gericht op (her)vinden van flow. Voorbeelden van modules zijn:

  1. Verbinden met je eigen bronnen, drijfveren en overtuigingen.
  2. Verbinden met de WHY van de organisatie: heeft de bestaansreden nog bestaansrecht?
  3. Anders kijken: patronen en blokkades, energie vrijmaken en kijken vanuit het collectief
  4. Perspectief en manifesteren: winst en verlies van de verandering, leren loslaten en ondernemerschap naar de toekomst.

Teams in flow

Een leider is op zijn best wanneer mensen nauwelijks beseffen dat hij er is

Je gaat als team samen de verdieping in op bovengenoemde modules, gebruikt de collectieve intelligentie, zoekt je eigen grenzen en blokkades op en gaat deze verleggen, ook die van het team. Om van daaruit bij te dragen aan de waarde van de organisatie.

Deze programma’s worden vaak aangevuld met individuele coaching en/of faciliteren van ‘werkoverleg’-situaties. We werken met actuele organisatie/business cases i.p.v. ‘casuïstiek’. Dit vraagt lef van zowel de deelnemers als van ons om niet uit de weg te gaan wat er werkelijk speelt. Het ‘bekende patroon’ doorbreken en op weg gaan naar FLOW.

Wil je hier meer over weten, bel ons gerust.

Werken met organisatieopstellingen

De andere manier van analyseren: in- en uitzoomen

Een organisatieopstelling is een snelle en intense manier om informatie uit de onder- en bovenstroom van organisaties in beeld te krijgen. Een opstelling kan verheldering geven over vraagstukken die de organisatie al langer bezighouden en waarvan het niet lukt om deze afdoende op te lossen.
Het doen van een opstelling is vaak het begin van een nieuw proces waarin ruimte ontstaat voor ontwikkeling in de gewenste richting. Wij begeleiden de opstellingen en zorgen ook eventueel voor representanten indien dat nodig is.

Vragen waarvoor een opstelling gebruikt kan worden zijn bijvoorbeeld;
* Het wil maar niet lukken de resultaten te halen.
* Er is zoveel weerstand; wat is er voor nodig om daar voorbij te komen?
* Een hoog of specifiek soort ziekteverzuim.
* Een hoog verloop of geen verloop.

Vernieuwing in plaats van verandering

“Het aankondigen van verandering is een goed recept om alles te kunnen houden zoals het is.”

Verandering roept snel associaties op met iets wegnemen en iets toevoegen, mogelijk met verlies als resultante. Vernieuwing gaat over het verbeteren van het bestaande, met daarin de mogelijkheid om de nadelen van het bestaande weg te halen en de voordelen van het bestaande te vergroten. 

Dit zijn maatwerkprogramma’s die we samen met de klant ontwerpen. Onderdelen van dit programma zijn bijvoorbeeld:

  1. Zelfsturing en eigenaarschap
  2. Informatie verzamelen en analyseren door uit te zoomen.
  3. De kunst van een professionele dialoog.
  4. De kunst van het loslaten.
  5. Leiden rond paradoxen (bijvoorbeeld: veiligheid vraagt vertrouwen in plaats van angst, maar hoe creëer je vertrouwen als de angst zo dominant is)