Onze diensten

Voor lerende organisaties en organisaties op zoek naar FLOW

Soms verkrampen ‘systemen’ (teams, organisaties). Er komt ‘zand in de geoliede machine’. De angst voor het onbekende en het onzekere belemmert de vooruitgang en de groei. We investeren in verandertrajecten, maar die leveren maar niet op waar we zo op hopen. Het perspectief op de mogelijkheden raakt buiten beeld en we ‘verzanden’ in onmogelijkheden. Op die momenten is er moed nodig, om los te laten, om de dialoog aan te gaan en het vermogen om anders te kijken en van daaruit de vernieuwing te zoeken.

Wij werken samen met de klant aan eenvoud en vernieuwing. Door je te verbinden met de ‘essentie van de organisatie’, het vermogen anders te kijken, los te laten en de dialoog aan te gaan, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die de organisatie in flow brengen. Flow als uitdrukking van de energie die verleden, heden en toekomst verbindt. Waarbij het individuele belang en het zakelijke belang in harmonie zijn.

Bijvoorbeeld:

Soms word je als manager geconfronteerd met het feit dat resultaten matig zijn of uitblijven, terwijl je voelt dat er meer potentie in zit. Waarom is het benutten van potentieel toch zo moeilijk?

Soms is er onenigheid over taakverdeling of schuurt het op persoonlijk vlak tussen mensen, verloopt de communicatie stroef, worden verantwoordelijkheden doorgeschoven of is er onderling wantrouwen. Waarom lijkt sturen vanuit angst toch zoveel makkelijker dan sturen vanuit vertrouwen?

Of wellicht herken je als manager deze situatie: je voelt dat nóg meer controle en beheersing niet de oplossing is om beter te presteren; er is iets anders nodig om de vernieuwing vorm te geven. Hoe kom je van daaruit in een positieve, duurzame flow?