“Zorg voor het hart?!”

 

Het afgelopen jaar heeft Raaf&Koekoek een aantal teams in een organisatie voor Ouderenzorg mogen begeleiden. Zoals bij zoveel organisaties wilde dit team ook meer gaan werken vanuit zelforganisatie. “Als we de ouderen zolang als mogelijk eigen regie over hun leven willen geven, dan willen wij dat als team ook kunnen.” Zo binnen zo buiten. Eén van de sessies heeft mij diep geraakt en is nog bij me tot op de dag van vandaag.

Ook de Ouderenzorg staat bol van procedures, vanuit de beste intenties. Intenties en procedures die wij als mensen ook allemaal zelf bedacht hebben. Alles moet zo veilig als mogelijk voor cliënten en medewerkers, alles ook zo ergonomisch mogelijk zodat we gezond kunnen blijven werken. Alles zo persoonlijk mogelijk. Mooie intenties die omgezet worden in een zorgplan. En toch werd het zorgplan niet altijd volledig nageleefd en ontstond er onenigheid in het team: “Waarom hanteren wij het zorgplan voor mevrouw Van de Boom niet ?!”. Onbegrijpelijk vonden de ergotherapeut en de verpleegkundige: “Een gevaar voor jullie gezondheid als verzorgenden”. Het gebruiken van een tillift was namelijk een verplicht onderdeel in de verzorging van mevrouw Van de Boom. Waarom gebruikte de verzorgende die dan niet?!

Welke goede reden moeten de verzorgenden hebben gehad om buiten de procedure om mevrouw Van de Boom de zorg te geven die ze nodig had? Eén van de verzorgenden nam het woord en begon te vertellen. Over hoe mevrouw van de Boom altijd zo aanhankelijk was, hoe graag ze altijd iedereen vasthield en dan begon te stralen. De laatste tijd kon ze dat niet meer en lag ze alleen nog maar op bed. Ze vertelde waarom zij dit werk als verzorgende is gaan doen. Om de ouderen liefdevol te verzorgen, ze een lach op hun gezicht te geven, ze vast te kunnen houden. Want wie hield de ouderen nog wel eens vast? Wie knuffelde de ouderen nog weleens? En als je goed keek en voelde dan merkte je wat dat met ze doet.

Ze vertelde: “wanneer ik mevrouw van de Boom even vasthoud, haar even knuffel, dan zie ik een lach op haar gezicht en voel ik ontspanning in haar lijf. Dan zie ik haar en niet een client. Het enige moment waarop ik haar zo kan vasthouden is het moment waarop ik haar uit bed haal en aankleed. Een dierbaar moment dat ik niet wil kwijtraken. En de tillift ontneemt mij de mogelijkheid om haar zelf uit bed te tillen en haar vast te houden in mijn armen. Want dat is waarom ik dit werk doe, ik doe het vanuit mijn hart. Als wij de ouderen al niet meer vasthouden, wie doet het dan nog wel.”

In het team was het inmiddels doodstil. Op enig moment zei de verpleegkundige dat ze dankbaar was voor dit verhaal, dat ze het zo nog nooit bekeken had en ze nu snapte waarom het zorgplan op dit onderdeel niet gevolgd werd. De intentie was om medewerkers te beschermen voor te zwaar werk, maar het niet meer mogen vasthouden van je bewoners bleek nog zwaarder.

Film over het maken van onze graffiti wenskaart 2017 -2018

Dit jaar hebben we het net iets anders gedaan. Onze wenskaart is voor een groot gedeelte opgebouwd uit graffiti. Na het maken van de graffiti is er een goede foto van gemaakt. Deze is weer in photoshop nabewerkt. De heading, het logo en het mooie gedicht zijn naderhand in het lay out programma Indesign er nog aan toegevoegd. Als laatste hebben we er een hele mooie jpg van gemaakt. Deze illustratie gebruiken we dit jaar om via digitale weg jullie het beste voor 2018 toe te wensen.

Voor de grap hebben we van het maken van de graffiti en het uiteindelijke artwork ook een leuk fimpje gemaakt. Jullie kunnen de bovenstande film op deze pagina bekijken. Veel plezier.

Met hartelijke groeten

Ria, Karen, Henry en Ton

Masterclass van Raaf & Koekoek op 30 maart

Hoe een ‘app’ het beoordelingssysteem goed op de kop zet…

De kranten staan er vol mee: wég met functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Ze worden het minst gewaardeerd van alle HR-instrumenten. Nog even en er wordt een kritische massa bereikt om over te stappen op een nieuwe manier van ‘motiveren en excelleren’. De grote vraag is alleen of dat ook echt op een nieuwe manier zal gaan of dat het blijft bij hippe apps om ‘oude beoordelingssystemen’ te restylen. Wordt het vernieuwen of wordt het veranderen? Een nieuwe buitenkant zonder de binnenkant te vernieuwen? Het behoeft geen uitleg dat er dan waarschijnlijk niets verandert.

In onze masterclass van 30 maart aanstaande (gratis voor lezers van onze nieuwsbrief) gaan we de transitie van het oude beoordelen naar het nieuwe waarderen beschrijven, ervaren en verbeelden. IDEA[X] (een BOOKS bv) zal een demonstratie geven van hoe dat nieuwe beoordelen er in een ‘waarderingsapp’ uit zou kunnen zien. Zodat nieuwe systemen ook echt nieuwe manieren ondersteunen.

Programma
Inspireren, ervaren (demo app) en uitwisselen. Uitwisselen doen we onder andere met de gemeente Hollands Kroon, een moedige organisatie die al met een beoordelings-app van  werkt.

Tijden

Deze Masterclass wordt gegeven op woensdag 30 maart 2016 van 15.00 tot 17.30.

Deelnemers

Het minimum aantal deelnemers aan deze Masterclass is 16, het maximum is 30.

Kosten en deelname

Deelname aan deze Masterclass is kosteloos en op basis van “Invitation Only”. Stuur gerust een mail naar info@raafenkoekoek.nl als je graag uitgenodigd wilt worden of iemand door ons wilt laten uitnodigen.

Locatie

De locatie is Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40a, te 4106 LC Culemborg. Voor routebeschrijving http://www.werkaanhetspoel.nl/webv341/index.php/route

Inschrijven voor deze masterclass kan hier:

Oh no...This form doesn't exist. Head back to the manage forms page and select a different form.

Raaf & Koekoek presenteert:

Zwarte Piet

“Ontsnappen uit een patstelling”

We bevinden ons op vele fronten in een transitie van oud naar nieuw. Organisaties zijn een afspiegeling van een maatschappij die volop in verandering is. De verandering gaat snel, we willen wel, maar weten niet altijd hoe. De machine loopt vast…185037708_web

Onze instinctieve reactie is meer beheersen en controleren. De natuurlijke flow der dingen wordt onderbroken in een vergeefse poging om ons vast te klampen aan wat er was…

In een zinnenprikkelende en geestverruimende mini-Masterclass geeft Raaf & Koekoek inzicht in concrete vraagstukken waar veel organisaties en mensen mee worstelen:

Hoe komen we, vanuit de huidige dynamiek, controlezucht en korte termijnfocus, (weer) in een positieve, duurzame flow, gebaseerd op vertrouwen? Wat kan ik doen om in mijn organisatie het verschil te maken?

De antwoorden vind je niet wanneer je er middenin zit! Wij helpen je uitzoomen om het antwoord te vinden. Door van afstand te kijken naar patronen en ontwikkelingen en deze te vertalen naar concrete oplossingen. Overigens is daar wel moed voor nodig!

Programma:

16.30 zaal open, inlopen, landen, koffie, rondkijken.

17.00 Talk&Think: openen, van een nieuw ‘window of opportunities’ door een andere manier van werken te introduceren, die mensen in organisaties in staat stelt om het verschil te maken.

17.30 Walk&Learn: toepassen van deze manier van werken op jouw organisatie of jouw rol aan de hand van eigen casuïstiek.

Daarna afterparty met geestverruimende middelen en zinnenprikkelende hapjes.

Aanmelden:

Wij hopen je heel graag te zien en te spreken op 10 december 2015. Je kunt je aanmelden door deze mail te beantwoorden. Er zijn geen kosten verbonden aan deze masterclass.

Mocht je 10 december verhinderd zijn, maar wel razend benieuwd zijn waar we het over gaan hebben, nodig ons dan uit om je dit te komen vertellen en laten ervaren, wanneer het je wel uitkomt.

Locatie:

Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40 te 4106 LC Culemborg, in de Genieloods aan de overkant.

Hartelijke groeten van Ria Allewijn, Karen Bijland en Henry Weessies

Raaf en Koekoek heeft als ambitie om organisaties en mensen op een plezierige en duurzame manier te laten samen-werken en wil daarom graag door delen en co-creatie bijdragen aan gezonde organisaties.

Bestaansreden en bestaansrecht

Elke organisatie ontstaat omdat er een reden voor was. We noemen dat de bestaansreden. De bestaansreden is het fundament waarop gebouwd wordt. Er wordt een organisatie neergezet die past bij de omstandigheden en als de afstemming klopt is er naast bestaansreden ook bestaansrecht.

Gezonde, levenskrachtige organisaties hebben een dynamiek die herkenbaar is als ‘flow’. Iedereen (werknemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders) merkt dat. Het is moeilijk om er concreet de vinger op te leggen en ‘flow’ is niet direct te koppelen aan omzet, marktaandeel of bruto winstmarges. Het is er en het voelt goed. Zolang er flow is, is de onderneming vitaal. Zij is flexibel, innovatief en weerbaar.

Zoals alles in de natuur, kennen ook organisaties een levenscyclus. De omgeving verandert en doet regelmatig een appèl op het aanpassingsvermogen. Zolang er een duidelijke verbinding is tussen de bestaansreden en het appèl uit de omgeving, is er bestaansrecht en komt de o zo belangrijke flow niet in het gedrang.

Wanneer organisaties hun ‘flow’ verliezen, is het in onze visie belangrijk om terug te gaan naar de bron: de bestaansreden. Mogelijk staat het bestaansrecht ter discussie omdat de logische verbinding met de bestaansreden teloor is gegaan. Opnieuw “herbronnen” met de oude bestaansreden of zelfs met een nieuwe bestaansreden zal dan nieuwe levenskracht opleveren.

Raaf & Koekoek helpt leiders in organisaties die verbinding met de bestaansreden (opnieuw) aan te gaan. Door geïnspireerd te verbinden met de oude – of op ontdekkingsreis te gaan naar nieuwe – redenen van bestaan.

Neem contact met ons op voor onze enerverende workshops of maak kennis door deel te nemen aan een van onze masterclasses op dit gebied.