Bestaansreden en bestaansrecht

Elke organisatie ontstaat omdat er een reden voor was. We noemen dat de bestaansreden. De bestaansreden is het fundament waarop gebouwd wordt. Er wordt een organisatie neergezet die past bij de omstandigheden en als de afstemming klopt is er naast bestaansreden ook bestaansrecht.

Gezonde, levenskrachtige organisaties hebben een dynamiek die herkenbaar is als ‘flow’. Iedereen (werknemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders) merkt dat. Het is moeilijk om er concreet de vinger op te leggen en ‘flow’ is niet direct te koppelen aan omzet, marktaandeel of bruto winstmarges. Het is er en het voelt goed. Zolang er flow is, is de onderneming vitaal. Zij is flexibel, innovatief en weerbaar.

Zoals alles in de natuur, kennen ook organisaties een levenscyclus. De omgeving verandert en doet regelmatig een appèl op het aanpassingsvermogen. Zolang er een duidelijke verbinding is tussen de bestaansreden en het appèl uit de omgeving, is er bestaansrecht en komt de o zo belangrijke flow niet in het gedrang.

Wanneer organisaties hun ‘flow’ verliezen, is het in onze visie belangrijk om terug te gaan naar de bron: de bestaansreden. Mogelijk staat het bestaansrecht ter discussie omdat de logische verbinding met de bestaansreden teloor is gegaan. Opnieuw “herbronnen” met de oude bestaansreden of zelfs met een nieuwe bestaansreden zal dan nieuwe levenskracht opleveren.

Raaf & Koekoek helpt leiders in organisaties die verbinding met de bestaansreden (opnieuw) aan te gaan. Door geïnspireerd te verbinden met de oude – of op ontdekkingsreis te gaan naar nieuwe – redenen van bestaan.

Neem contact met ons op voor onze enerverende workshops of maak kennis door deel te nemen aan een van onze masterclasses op dit gebied.