Raaf & Koekoek presenteert:

Zwarte Piet

“Ontsnappen uit een patstelling”

We bevinden ons op vele fronten in een transitie van oud naar nieuw. Organisaties zijn een afspiegeling van een maatschappij die volop in verandering is. De verandering gaat snel, we willen wel, maar weten niet altijd hoe. De machine loopt vast…185037708_web

Onze instinctieve reactie is meer beheersen en controleren. De natuurlijke flow der dingen wordt onderbroken in een vergeefse poging om ons vast te klampen aan wat er was…

In een zinnenprikkelende en geestverruimende mini-Masterclass geeft Raaf & Koekoek inzicht in concrete vraagstukken waar veel organisaties en mensen mee worstelen:

Hoe komen we, vanuit de huidige dynamiek, controlezucht en korte termijnfocus, (weer) in een positieve, duurzame flow, gebaseerd op vertrouwen? Wat kan ik doen om in mijn organisatie het verschil te maken?

De antwoorden vind je niet wanneer je er middenin zit! Wij helpen je uitzoomen om het antwoord te vinden. Door van afstand te kijken naar patronen en ontwikkelingen en deze te vertalen naar concrete oplossingen. Overigens is daar wel moed voor nodig!

Programma:

16.30 zaal open, inlopen, landen, koffie, rondkijken.

17.00 Talk&Think: openen, van een nieuw ‘window of opportunities’ door een andere manier van werken te introduceren, die mensen in organisaties in staat stelt om het verschil te maken.

17.30 Walk&Learn: toepassen van deze manier van werken op jouw organisatie of jouw rol aan de hand van eigen casuïstiek.

Daarna afterparty met geestverruimende middelen en zinnenprikkelende hapjes.

Aanmelden:

Wij hopen je heel graag te zien en te spreken op 10 december 2015. Je kunt je aanmelden door deze mail te beantwoorden. Er zijn geen kosten verbonden aan deze masterclass.

Mocht je 10 december verhinderd zijn, maar wel razend benieuwd zijn waar we het over gaan hebben, nodig ons dan uit om je dit te komen vertellen en laten ervaren, wanneer het je wel uitkomt.

Locatie:

Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40 te 4106 LC Culemborg, in de Genieloods aan de overkant.

Hartelijke groeten van Ria Allewijn, Karen Bijland en Henry Weessies

Raaf en Koekoek heeft als ambitie om organisaties en mensen op een plezierige en duurzame manier te laten samen-werken en wil daarom graag door delen en co-creatie bijdragen aan gezonde organisaties.

Bestaansreden en bestaansrecht

Elke organisatie ontstaat omdat er een reden voor was. We noemen dat de bestaansreden. De bestaansreden is het fundament waarop gebouwd wordt. Er wordt een organisatie neergezet die past bij de omstandigheden en als de afstemming klopt is er naast bestaansreden ook bestaansrecht.

Gezonde, levenskrachtige organisaties hebben een dynamiek die herkenbaar is als ‘flow’. Iedereen (werknemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders) merkt dat. Het is moeilijk om er concreet de vinger op te leggen en ‘flow’ is niet direct te koppelen aan omzet, marktaandeel of bruto winstmarges. Het is er en het voelt goed. Zolang er flow is, is de onderneming vitaal. Zij is flexibel, innovatief en weerbaar.

Zoals alles in de natuur, kennen ook organisaties een levenscyclus. De omgeving verandert en doet regelmatig een appèl op het aanpassingsvermogen. Zolang er een duidelijke verbinding is tussen de bestaansreden en het appèl uit de omgeving, is er bestaansrecht en komt de o zo belangrijke flow niet in het gedrang.

Wanneer organisaties hun ‘flow’ verliezen, is het in onze visie belangrijk om terug te gaan naar de bron: de bestaansreden. Mogelijk staat het bestaansrecht ter discussie omdat de logische verbinding met de bestaansreden teloor is gegaan. Opnieuw “herbronnen” met de oude bestaansreden of zelfs met een nieuwe bestaansreden zal dan nieuwe levenskracht opleveren.

Raaf & Koekoek helpt leiders in organisaties die verbinding met de bestaansreden (opnieuw) aan te gaan. Door geïnspireerd te verbinden met de oude – of op ontdekkingsreis te gaan naar nieuwe – redenen van bestaan.

Neem contact met ons op voor onze enerverende workshops of maak kennis door deel te nemen aan een van onze masterclasses op dit gebied.